TPP Bergsma

Diensten

Volledig kunstgebit

Voor het aanmeten van een volledig kunstgebit kunt u zonder verwijzing van een tandarts bij ons terecht. Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen. U heeft pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. Als u besluit een nieuw kunstgebit te nemen, dan zullen de volgende afspraken worden gemaakt.

✓ Intakegesprek / eerste afdrukken

✓ Definitieve afdrukken

✓ Beet bepalen

✓ Passen in was

✓ Plaatsen van het nieuwe kunstgebit

✓ Nacontrole